Nyanlæg af ridebane

En ridebane skal anlægges rigtig fra starten og opbygges korrekt. Ellers risikerer du at stå med en bane, der hurtig bliver ubrugelig eller kommer til at stå under vand. Hos Iversens Ridebaneservice ved vi, hvad der kræves, for at din ridebane bliver en succes, og noget du kan glæde dig ved hver dag.

Ved nyanlæg af ridebaner eller travbaner er det for det første afgørende, at afretningen af området, hvor banen skal ligge, er meget nøjagtigt og med det rigtige fald. Her har vi de specialmaskiner, der skal til. Blandt andet en laserstyret maskine, der sikrer nøjagtigheden – helt ned til 1 centimeter.

Vi kan med laseren desuden hurtigt fordele og afrette materialet. Det betyder, at vi kan gøre det på langt kortere tid end med traditionelle maskiner. Jo færre timer, der køres, jo mindre bliver regningen.

Vi sørger også nøjagtig udlægning af drænlag, bærelag og toplag.

nyanlæg

Anlæggelse af ridebane